วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

เฉลยคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้

1.ตอบ ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ หรือแพ็กเกจ และส่งไปยังปลายทางโดยใช้เส้นทางต่างกัน ขึ้อยู่กับปลายทางที่กำหนด
2.ตอบ เนื่องจากหมายเลขไอพีจดจำได้ยากถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวณมากอยู่ในเครือข่าย ก็จะทำให้สับสนได้ง่าย จึงเปลี่ยนมาใช้หมายเลขดีเอ็นเอส
3.ตอบ มี 2 ส่วน 1)ชื่อผูใช้ 2)ชื่อเครื่องบริหาร เมื่อผู้ใช้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอแล้ว ไปรษณีย์จะถูกเกบไว้ที่เครื่องเซิร์ฟแวร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ จนกระทั่งผู้รับมาเปิดอ่าน เช่น waraporn@hotmail.com
4.ตอบ 1)ยูลเน็ต เป็นบริการในลักษณะกลุ่มสนทนาที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2)บล็อก ย่อมาจกคำว่าเว็บบล็อก เป็นเว็บไซต์ที่ใช้บันทึกเรื่องราว โดยเรียงลำดับตามเวลา เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้
5.ตอบ 1)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
3)ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
4)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
5)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น