วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้

1.หลักการเครื่อยข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตชิง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการสื่อสารข้อมูล
2.เพราะเหตใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้หมายเลขไอบีมาเป็นดีเอ็นเอส
3.รูปแบบของไปรษณย์อิเล็กทรอนิกส์แอดเดรสประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้างจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4.เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
5.จงบอกมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนพึงปฎิบัติมาอย่างน้อย 5 ข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น