วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

4.การใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

1)ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล เป็นบริการที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถรับส่งข้อความเพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กับบุคคล ได้อย่างรวดเร็วกว่าการส่งไปรษณีย์แบบดั้งเดิม
รูปแบบการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน มีดังนี้
-เว็บเมล เป็นบริการการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โดยผู้ใช้สามารถลงทะเบียนในเว็บไซค์ที่เปิดให้บริการได้
-พ็อปเมล เป็นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2)การโดนย้ายแฟ้มข้อมูล เป็นการโอนแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล มีการทำงาน 2 ลักษณะ คือ
-get เป็นการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลจากเครื่องปลายทางมายังเครื่องต้นทาง
-put  เป็นการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลจากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง
การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่
-การโดนย้ายข้อมูลด้วยโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ทั้งที่เป็นแบบแจกฟรี และแบบทดลองใช้ก่อน
-โอนย้ายข้อมูลผ่าน Wed Browser
3)การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น
-ยูสเน็ต เป็นบริการในลักษณะกลุ่มสนทนาที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
-บล็อก ย่อมาจากคำว่า เว็บบล็อก เป็นเว็บไซค์ที่ใช้เขียนบันทึกเรื่องราว โดยเรียงลำดับตามเวลา เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร โดยจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้ส่วนบนสุดของเว็บไซต์หรือบางครั้งอาจเรียกว่า ไดอารีออนไลน์
4)การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตมี 2 รูปแบบ ดังนี้
-การสนทนาเป็นกลุ่ม โดยคู่สนทนาจะพิมข้อความไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ร่วมสนทนา
-การสนทนาระหว่างผู้ใช้ดดยตรง เป็นการสนทนาโดยมีเซิร์ฟเวอร์บอกตำแหน่งของโปรแกรมสนทนา ของคู่สนทนา ทำให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับผู้ใช้อื่นๆได้โดยตรง
5)บริการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
-เว็บไซต์ที่มีเครื่องมือหรือโปรแกรมค้นหา เป็บเว็บไซต์ที่สามารถให้ผู้ใช้หาข้อมูลโดยการระบุคำสำคัญ เพื่อค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมการค้นหา
-เว็บไซต์ที่มีการจัดข้อมูลตามหมวดหมู่ เป็นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยแต่ละเว็บไซต์จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น