วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

3.การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการส่งและรับข้อมูล
2)เว็บบราวเซอร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดึงข้อมูลมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์
3)หมายเลขโทรศัพท์และสายโทรศัพท์ สำหรับเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเพียง 3 บาทต่อครั้งของการเชื่อมต่อ
4)โมเด็ม เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล ให้เป็นสัญญาข้อมูลแบบแอนะล็อก
5)บริการชุดอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโอกาศให้ผู้บริการสามารถเลือกขอเป็นสมาชิกเป็นแบบรายเดือน รายปี หรือเป็นการซื้อชุดอินเทอร์เน็ตแบบสำเร็จรูปโดยคิดค่าบริการเป็นหน่วยชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น