วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

2.การทำงานของอินเทอร์เน็ต

เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิกหรื่อต่างขนาดกัน ที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้และสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบแพ็กเก็ตสวิตชิ่ง ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ หรือแพ็กเก็จ
1)โดมเมนระดับบนสุด จะบอกถึงประเทศขององค์กร หรือชื่อประเทศที่เครื่อข่ายตั้งอยู่
2)โดเมนระดับย่อย ใช้ในประเทศ ซึ่งจะบอกถึงประเภทขององค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น