วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

  1. ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
  2. การทำงานของอินเทอร์เน็ต
  3. การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  4. การใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต
  5. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  6. มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น